INVESTICE

Vyhledáváme a realizujeme investiční příležitosti, ve kterých můžeme aktivně uplatnit naše zkušenosti s budováním a rozvojem podnikatelských projektů.

Víme, že nejúspěšnější podnikatelé v sobě musí spojovat značnou profesní a provozní zkušenost a hluboké pochopení trhu a technologií v oboru jejich investičního zaměření. WF Group SICAV a.s. Vám pomůže při identifikování a získání strategického partnera, financující banky nebo leasingové společnosti či dalšího venture kapitálového investora.

Hledáme podnikatelské záměry a společnosti, které plánují operovat na rychle se rozvíjejících nebo úzce specializovaných trzích. V případě začínajících projektů předpokládáme takový tržní potenciál, který umožní startujícím firmám dosáhnout tržeb minimálně ve výši 50 miliónů korun během prvních pěti let. Při oceňování nových projektů očekáváme od každé společnosti schopnost generovat vysokou návratnost investic. Začínající firmy s podporou venture kapitálu musí být schopny dosáhnout významnějších příjmů a zisku v krátké době. V případě financování investičních projektů nejsou samotné peněžní prostředky jediným vstupem, kterým přispíváme do budoucího partnerského vztahu. Zkušenost manažerského týmu společnosti WF Group SICAV a.s. v zakládání a řízení rostoucích společností nás předurčuje k plnění konzultantské role. Disponujeme potenciálem, jenž nám umožňuje pomoci naplňovat podnikatelské záměry společností, do kterých investujeme. Kapitálový výnos z investic je realizován především standardní formou prodeje majetkové účasti na společnosti strategickému partnerovi.  Do statutárních orgánů firem jmenujeme nejméně jednoho člena, který pracuje pro vrcholný management na různých úrovních a pomáhá naplňovat specifické potřeby společnosti.

Výše naší vlastní investice činí řádově 30 až 70 % investičních výdajů projektu. Investiční prostředky jsou vynakládány prostřednictvím přímých kapitálových investic. Umožníme Vám vstupovat do projektů s celkovým investičním objemem i v řádu stovek miliónů korun, v případě potřeby s kombinací úvěrového financování.

Dle KID je investiční horizont 5 let

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte a sdělíme Vám další postup investičního procesu v naší společnosti.

info@wfgroup.cz

Těšíme se na zprávy od Vás.

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.